NORMY ZAKŁADOWE

NORMA ZAKŁADOWA FRAGRA MEBLE NA WYMIAR
OPRACOWANA NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006, BN-86 7140-15, BN-81-7140-11, EN-324

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot normy

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli sprzedawanych przez firmę FraGra Meble na wymiar Grzegorz Frąckiewicz, która jest producentem mebli na wymiar takich jak meble kuchenne, pokojowe, biurowe, hotelowe, restauracyjne,  łazienkowe zwane dalej towarem.

1.2 Postanowienia ogólne

Norma Zakładowa wiąże strony, o ile nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami stron. Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

1.3 Zakres stosowania normy zakładowej

Wymagania niniejsze Normy Zakładowej powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli przez Wykonawcę jak i Zamawiającego lub przez ich przedstawicieli.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU

2.1 Określenia podstawowe normy

Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy : PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006, BN-86 7140-15, BN-81-7140-11, EN-324

2.2 Materiały składowe mebli

Materiały składowe użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3
https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty

https://www.egger.com/shop/pl_PL/support/downloads

https://sklejkapaged.pl/do-pobrania/

https://hubertus-design.pl/wp-content/uploads/2018/09/folder_wysoki_polysk.pdf

https://www.wilsonart.pl/resources?category=Dane%20Techniczne&document_type=HPL%20Kompakt

2.3 Budowa szafek oraz warunki techniczne i tolerancje

1) Boki wieńce oraz półki meblowe wykonane z płyty laminowanej, fornirowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia boku, wieńca lub półki na odpowiednią długość powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3 mm, który po złączeniu z bokiem/wieńcem jest lekko widoczny.

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1,0 mm

4) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna.

5) W bokach z półkami wykonany są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 1,0 mm) do podpórek na półki (w standardowych szafkach dolnych 1-2 półkI, w standardowych szafkach górnych 2-3 półki)

6) W tylnej części boku/wieńca szafki górnej kuchennej jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości  3-4 mm na głębokość +/- 10 mm z przesunięciem od tyłu o 17,0 mm

7) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2 mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

8) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

9) Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą lamelek drewnianych lub samych wkrętów z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8 mm.

10) Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/- 1,8 mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

11) Wycięcia wewnętrze (np na odpływy, gniazdka, otwory na zlew, rura okapowa itd) wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3,0 mm

12) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3 mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta, wyjątkiem są wycięcia z dostępem do elementów ruchomych.

13) Wymiar boków powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

  • grubość +/- 0,5 mm

  • długość +/- 1,5 mm

  • szerokość +/- 1,5 mm

  • przekątna +/- 1,5 mm

  • wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

14) Wymiary wieńców powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm
długość +/- 1,5 mm
szerokość +/- 1,5 mm
przekątna +/- 1,5 mm
wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

15) Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą kołka podporowego fi 5 mm lub jeśli zachodzi taka potrzeba za pomocą kątownika z tworzywa sztucznego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8 mm na wysokości, szerokości i głębokości.

16) Połka jest na głębokości mniejsza od boku od 5 mm do 50 mm.

17) Połka jest na szerokości mniejsza od wieńca +/- 1 mm.

18) Wymiary półek powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

długość +/- 1,5 mm

szerokość +/- 1,5 mm

przekątna +/- 1,5 mm

wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

19) Tylna płyta może być wykonana płyty HDF 3-4 mm, płyty laminowanej, fornirowanej lub płyty mdf.

20) Tylną płytę montuje się za pomocą : zszywek, gwoździ lub wkrętów

21) Wymiary tylnej płyty powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

długość +/- 2,0 mm

szerokość +/- 2,0 mm

przekątna +/- 2,0 mm

wichrowatość /- 3,0 mm na 1,0 mb

22) Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej , płyty mdf arylowanej lub malowanej, drewna, forniru, szkła i aluminium.

23) Podczas procesu cięcia lub okleinowania frontów na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,5 mm

24) Zawiasy przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna.

25) We frontach z uchwytem wykonywane są otwory pod uchwyt w odległościach zależnych od rodzaju uchwytu z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1 mm

26) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2,0 mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

27) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

28) Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 4,0 mm do 8,0 mm mniejsze od korpusu szafki.

29) We frontach witrynowych szkło montowane jest w zależności od typu frontu na silikon, w listwy aluminiowe lub specjalne zaczepy do szyb.

30) Tolerancja wycięć pod szkło we frontach witrynowych na szerokości, wysokości i przekątnej wynosi +/- 2,0 mm

31) Wymiar frontów powinien mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

długość ± 1 mm

szerokość ± 1 mm

grubość ± 0,5 mm

odchylenia do prostolijności 1,5 mm / 1 mb

wichrowatość 1,5 mm / 1 mb

kąt narożnika ± 2°

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5 mm do wysokości 900 mm, od wysokości 901 mm do 2500 mm firma FraGra Meble na wymiar nie gwarantuje stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających.

32) Blaty mogą być wykonane z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL, kompozytu, płyty laminowanej dwustronnie, kwarcytu, kamienia, spieku lub konglomeratu.

33) Grubość blatu jest określana indywidualnie ze względu na różne materiały.

34) Podczas procesu cięcia blatów na odpowiednie wymiary powstaje rzaz po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3 mm, który po złączeniu z bokiem, zaślepką lub drugim blatem jest lekko widoczny.

35) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1,0 mm

36) Blaty montuje się do mebli za pomocą wkrętów których długość jest dobierana do grubości blatu.

37) Wymiary blatów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm (nie dotyczy kamienia i konglomeratów)

długość +/- 2,0 mm

szerokość +/- 2,0 mm

przekątna +/- 2,0 mm

wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

2.4 Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli.

Warunki obserwacji i oceny wad

1) Element należy oglądać przy rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1m od mebli, obserwując je prostopadle nieuzbrojonym okiem w czasie do 5sek.

2.5 Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad: Rodzaj wady widoczne podczas obserwacji z odległości większej niż 1m

1) dopuszczalne są wady widoczne podczas obserwacji z odległości mniejszej niż 1 m: drobne wady punktowe, uszkodzenia i wtrącenia ciał obcych do 1,5mm 

2) dopuszczalne są zarysowania oraz drobne uszkodzenia nie przekraczające 2mm/1mb lub 0,5m2 wyrobu

3) dopuszczalne wady liniowe krawędzi do 0,5mm na 1mb

4) dopuszczalne wady liniowe krawędzi w zakresie wskazanym dla danego wyrobu na 1mb lub 0,5m2 wyrobu

5) niedopuszczalne plamy, smugi oraz wszelkie niedoskonałości powierzchni elementu widoczne z odległości większej niż 1 m

6) dopuszczalne zamaskowanie drobnych niedoskonałości powierzchni ujętych w zakresie wad dla danego wyrobu, krawędzi, drobnych uszkodzeń, pęknięć i zarysowań poprzez zamalowanie wady specjalistycznym korektorem lub woskiem do mebli

7) dopuszczalne odchylenia wymiarów mieszczące się w granicach opisu

3. Odbiór prac stolarskich

1) wykonawca po zakończeniu prac wzywa inwestora do dokonania odbioru w terminie do 5 dni roboczych od skończenia prac

2) przy odbiorze prac MUSZĄ być obecne jednocześnie obydwie strony, zarówno wykonawca jak i inwestor lub ich przedstawiciele

3) z chwilą dokonania odbioru wymagalne staje się roszczenie wykonawcy do inwestora o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace